Sunday, February 24, 2008

Ang Macaroon

ANG MACAROON


Ang macaroon nga akon natilawan,
Kanamit gid, ang akon nasaboran,
Pareho sang chocolate nga akon nalasahan,
Daw ara lang ako sa heaven nga akon ginaluparan.

Sang ginhikap ko ang macaroon nga ina,
magarasgaras gid kag nagamantika,
Pero sang ginbutang ko na sa akon baba,
Daw gusto ko magsiling kung may ara pa?

Ang macaroon nga akon natilawan,
Sa lubi gid ang iya ginhalinan,
Gintimpla sa maayo nga paraan,
Para ang lasa aton gid manamitan.

Ang isa ko pa gid nga naobserbahan,
Kanami gid sang ila nga ginsudlan,
Lainlain nga color ang ila ginputsan,
Kag kanami lantawon nga daw rainbow tanan.

- written by Elma Acuesa, 3rd year scholar of SFAS
This poem was written for Elma's writing class where students could write in either English or Ilonggo. This option was given to the students to encourage them to express themselves more freely. "Ang Macaroons" is the result of this choice. The Writing class, taught by Ms. Ging Graham, meets twice a week.

No comments: